Urdhri: Fëmijët që nuk kanë kryer vaksinat nuk do të regjistrohen në çerdhe dhe kopshte

Mar 04, 2018

Fëmijët, të cilët nuk kanë kryer vaksinat nuk do të regjistrohen në çerdhe, kopshte e shkolla. Ministria e Arsimit ka urdhëruar që në institucionet e arsimit parauniversitar, të mos pranohet asnjë fëmijë që nuk ka kryer vaksinat. Masa e ministrisë vjen pas përhapjes së fruthit në kopshte e çerdhe për shkak të mos vaksinimit të fëmijëve “Për regjistrimin e fëmijës në kopsht paraqitet vetëm vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore. Në raste të veçanta, kur prindi nuk ka vërtetimin e vaksinimeve të fëmijës, drejtoresha e kopshtit i kërkon prindit t’i drejtohet qendrës përkatëse shëndetësore dhe pas marrjes së vërtetimit, e regjistron fëmijën”, përcaktohet në pikën 6 dhe 7 të nenit 5 të “Dispozitave normative për sistemin arsimor parauniversitar”. Gjithashtu janë reduktuar edhe dokumentet që duhen për regjistrimin e fëmijëve në klasën e parë, nga 5 që janë aktualisht në vetëm dy, njëri prej të cilëve është ai i vaksinave. “Për regjistrimin fëmijës në klasën e parë paraditen këto dokumente: vërtetim i vaksinimeve nga qendra shëndetësore dhe vërtetimi i ndjekjes së kopshtit sipas grupeve, i firmosur nga drejtoresha e kopshtit”-thuhet në urdhrin e ministrisë.